Make your own free website on Tripod.com

Home

Per. Info

Pho. Gallery

Class Photos

Grad. Photo

Sch Anthem

Sch.Building

Name List

Other Link

 

 

 

 

 

 

 

To enlarge

Image, click

on photo

Yeow Syen

 

Hui Kyn

 

Aoi Aoi

Mooi Kwai

 

 

 

 

 

Huey Pei

Hwa Kai

 

Wai Fun

Sook Fong

 

 

 

 

 

 

Shih Kae

Swee Tien

 

Leng Kee

 

Wen Shyaun

 

 

 

 

 

 

Mei Shyan

Yoon Cheong

 

Yee Fang

 

Yih Mei

 

 

 

 

 

 

Pei Sun

 

Seow Yoke

Wei Min

Chieu Meng

 

 

 

 

 

 

Mun Lai

Phey Lin

 

Seng Juh

Chee Yan

 

 

 

 

 

 

Kuen Chyin

Swee Huat

Hooi Peng

Wai Kian

 

 

 

 

 

 

Sy Chern

Kook Lan

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top